Cách nộp tiền vào ví OK259 tại cửa hàng 7-ELEVEN

03:26
07/03/2019
26981

Hướng dẫn lây mã đóng tiền tại cửa hàng 7-ELEVEN ở Taiwan tại đây: 

- Khi có mã đóng tiền rồi, ta tiên hành theo thứ tự các bước sau.

Bước 1: 

Ở màn hình chờ của cây ibon đặt tại các cửa hàn 7-ELEVEN, bạn bấm vào biểu tượng như trong hình sau.

11.jpg"


 

Bước 2:

- nhập mã thanh toán mã bạn đã nhận .
- Bạn nhập mã số thanh toán gồm 16 ký tự, bất đầu tưg {CCAT...} 
- Nhập song,  bạn nên kiểm tra lại thêm 1 lần nữa xem mã số mình nhạp có đúng ko.
- Mã số nhập đúng, bạn bấm " tiếp theo"  như biểu tượng ngón tay  chỉ trong hình. 

22.jpg"

Bước 3:

- Bạn kiểm tra xem số tiền có đúng  như đơn hàng của bạn đã xuất ra hay không. Đúng thì bạn bấm" tiếp theo"  như biểu tượng ngón tay  chỉ trong hình. 33.jpg"

Bước 4: 
- bạn chờ máy in biên lai từ khe bên rưới, như hình khoang tròn số 1. Và cầm biên lai đó lại quay giao dịch của 7 ELEVEN để đóng tiền.

44.jpg"

 

Sau khi bạn đóng tiền, thì tiền sẽ cộng vào ví điện tử của bạn!

Tags