Khiếu nại và bảo hành

03:36
07/03/2019
711601

Các trường hợp lỗi đơn hàng trên website khách hàng vui lòng liên hệ với các thông tin hỗ trợ trên website để OK259.VN có thể giúp đỡ được nhanh nhất.

Trường Hợp Server bị gián đoạn Không nhận được thẻ hoặc thẻ lỗi

Vui lòng phản hồi lại hỗ trợ OK259.vn sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ kiểm tra và tiến hành thủ tục giải quyết sự cố cho quý khách. Thời gian kiểm tra và giải quyết không quá 24h

Bảo Hành 

Đối với thẻ lỗi, chúng tôi sẽ kiểm tra lại mã thẻ và serial của thẻ xem đã nạp hay chưa nếu lỗi thuộc về OK259.vn chúng tôi sẽ hoàn lại 100% giao dịch. Đối với lỗi thuộc về quý khách chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Hotline : TW +886979 430 139

  Hotline:  VN +84968 430 139

 

 

Tags